RODO – polityka prywatności

Polityka Prywatności RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Profi-Tech z siedzibą w Zgierzu 93-102, ul Joachima Lelewela 5, NIP 7282179739

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych, korzystamy z nich tylko w celach informacyjnych, w przypadku windykacji należności, w szczególności w celu bieżącej obsługi umów najmu urządzeń oraz serwisu narzędzi, oraz w przypadku danych niezbędnych do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy odpowiedzialni za wynajem narzędzi oraz serwis narzędzi. Państwa dane będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników Profi-Tech w zakresie niezbędnym do realizacji celu o którym mowa powyżej. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza terytorium EOG, jeśli pojawi się konieczność przekazania takich danych osobowych poza EOG to wyłącznie dla realizacji celu przetwarzania.

Serwer administratora

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa, w którym jest serwer (Polska), na którym to serwerze umieszczane są dane przetwarzane przez Profi-Tech. Dane umieszczone na ww. serwerze są szyfrowane, a podmiotem zarządzającym serwerem jest zenbox sp. z o.o. KRS 0000414281 z siedzibą w Częstochowie.

Okres

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieograniczony aż do cofnięcia zgody lub umowy.

Państwa uprawnienia

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W sprawie edycji/usunięcia Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem biuro@techrental.pl 

Skarga

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Warunek

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jako osoby fizycznej lub firmy jest warunkiem umożliwiającym skorzystania z usług wynajmu urządzeń. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność korzystania z naszych usług w jakikolwiek sposób.